Polityka Prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Print4 z siedzibą w Rabce-Zdroju (dalej jako OPERATOR), właściciel serwisu slubowiak.pl (dalej jako Serwis lub serwis) informuje, że gromadzi informacje dotyczące użytkowników serwisu w minimalnym zakresie i jedynie w celu dostosowania swojej oferty do preferencji poszczególnych użytkowników.

W tym celu zbierane są i przetwarzane dane osobowe, a także inne, nie posiadające takiego przymiotu. Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy lub za wiedzą użytkownika albo automatycznie.

W zakresie zbierania i przetwarzania danych osobowych użytkowników zastosowanie mają przepisy Regulaminu Serwisu, zawierające m.in. informacje co do praw użytkownika jako właściciela danych osobowych oraz osoby administratora danych osobowych, tj. OPERATORA.

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację treści niniejszej polityki, tj. :

1. w przypadku dostępności funkcjonalności rejestracji w Serwisie korzystanie z serwisu w charakterze zarejestrowanego użytkownika wymaga akceptacji Regulaminu serwisu, może także wymagać podania danych osobowych. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne), ale jest konieczne do korzystania z serwisu w pełni;

2. w sytuacji opisane w pkt 1 powyżej dane osobowe użytkownika przetwarzane będą przez OPERATORA jako administratora danych osobowych,  dla celów i w sposób podany w treści zgody oraz w informacji o administratorze danych osobowych dostępnej w Regulaminie serwisu, która wskazuje również prawa właściciela danych osobowych;

3. z zastrzeżeniem pkt 9 – 18 poniżej podczas korzystania z serwisu automatycznie zbierane mogą być dane dotyczące wizyty użytkownika w postaci plików cookie, jednak dane te nie są powiązane z żadnymi danymi pozwalającymi na identyfikację osoby użytkownika i mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników w serwisie, dostosowania oferty serwisu do użytkownika, formułowania analiz demograficznych i behawioralnych;

4. w przypadku kontaktu z OPERATOREM celem złożenia reklamacji lub zadania pytania zebrane zostaną dane konieczne do skontaktowania się z użytkownikiem i odpowiedzi na reklamację / pytanie, które wykorzystane będą wyłącznie w tym celu;

5. OPERATOR może udostępniać dane użytkowników serwisu wyłącznie w sytuacjach przewidzianych prawem lub podmiotom, którym powierzyło przetwarzanie danych, w tym osobowych.

6. według najlepszej wiedzy OPERATORA brak jest szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach serwisu;

7. na żądanie użytkownika przesłane w jakikolwiek sposób OPERATOR przekazuje informacje dotyczące ochrony danych osobowych i możliwości korzystania z serwisu w sposób anonimowy;

8. żądanie, o którym mowa w pkt 7 powinno zostać przesłane na adres OPERATORA w formie pisemnej lub elektronicznej (sklep@slubowiak.pl). W takiej sytuacji OPERATOR niezwłocznie udostępni, w tym na podany przez użytkownika adres elektroniczny informacje na temat ewentualnej możliwości korzystania z serwisu w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu oraz udostępnianych przez OPERATORA środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, oraz podmiotu, któremu OPERATOR ewentualnie powierzył przetwarzanie danych osobowych.

INFORMACJE ZAPISYWANE NA URZĄDZENIU UŻYTKOWNIKA (COOKIES)

9. Cookies są to krótkie informacje, które Serwis zapisuje na dysku komputera użytkownika w postaci plików tekstowych, dzięki czemu można obliczyć, jak dużym powodzeniem cieszy się serwis. Serwis rozpoznaje użytkownika, aby ustalić jakiej informacji potrzebuje, czego szuka, które kategorie odwiedza częściej niż pozostałe -  dzięki temu oferta serwisu staje się atrakcyjniejsza i bardziej dostosowana do potrzeb użytkownika. Nadto pliki cookies wykorzystywane  są przez serwis do utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

10. cookies w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w urządzeniu końcowym użytkownika, zapisanych tam plików, ani też celowo nie wpływa niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisu;

11. w ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies, tj. sesyjne  oraz stałe. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

12. w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)   niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b)  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c)   wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d)  funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e)   reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;

13. pliki cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w urządzeniu końcowym również przez współpracujących z OPERATOREM reklamodawców oraz partnerów;

14. akceptowanie plików cookies nie jest obowiązkowe do korzystania z serwisu, a OPERATOR  informuje użytkowników, czytelnie i wyraźnie na stronach serwisu, o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies oraz o możliwości określenia przez użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu użytkownika. Zaznaczamy jednak, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie Serwisu w pełnym zakresie;

15. użytkownik może wyrazić zgodę na zapisywanie cookies na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta, tj. ustawienia przeglądarki pozwalające na akceptację cookies lub, odpowiednio, brak zmiany takich ustawień już istniejących po otrzymaniu informacji j.w., co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez OPERATORA cookies w sposób opisany powyżej;

16. aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania cookies. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies w pozostałym zakresie;

17. poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

a) MS Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
b) Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
c) Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
d) Opera 8.0: http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html

Przykładowo, posiadając starsze wersje przeglądarki MS Internet Explorer w tym celu należy wybrać opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Prywatność”/”Zaawansowane”/”Zablokuj pliki cookie”. Posługując się przeglądarką internetową użytkownik może również kasować cookies zapisane już na swoim urządzeniu. Korzystając ze wspomnianej przeglądarki internetowej należy wybrać opcję „Narzędzia”/”Opcje internetowe”/”Ogólne”/”Usuń pliki Cookiem”

18. OPERATOR nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach niniejszego serwisu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

OPERATOR zmienia treść niniejszej polityki informując o jej zmianie na stronach serwisu. Zmiany polityki wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o zmianie na stronach Serwisu. Na wszelkie pytania i wątpliwości OPERATOR odpowiada po wysłaniu zapytania na adres sklep@slubowiak.pl.